H Index: 24 (Scopus), 23 (Web of Science) 29 (Scholar)

Citations: 2012 (Scopus, 22.06.2021), 1959 (Web of Science , 22.06.2021), 2746 (Scholar, 22.06.2021)

Area of Experties

Speciation studies

Metal determination by hydride generation systems

Electrochemical hydride generation systems

Cold vapor metal determination

Development of analytical methods with slotted quartz tubes (SQT)

Atom trapping systems

Food analysis

Wastewater treatment

Determination of endocrine disrupter compounds (EDCs)

Determination of pesticides and hormones

Determination of aflatoxin species

Determination of azo dyes

Determination of drug active compounds

Chromatography

Isotope dilution mass spectrometry

 

 

Instruments 

AAS, AES, ICP-OES, ICP-MS, ES-MS, HPLC, GC, Fluorimetry, UV-VIS, FTIR, ELISA, GC-MS, LC-MS-MS

 

 

 

Education

Degree Department University Year
Under Graduation  Chemistry Fırat University 1997-2001
Master  Chemistry Fırat University 2001-2003
Doctorate  Chemistry Middle East Technical University 2004-2009

 

 

Title of Master Thesis and Advisor

“Biyolojik ve Çevre Örneklerinde Kurşunun Zenginleştirilerek Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresiyle Tayini”, Advisor: Prof. Dr. Mehmet YAMAN

 

 

Title of Doctoral Thesis and Advisor

“Speciation Studies using HPLC-ICP-MS and HPLC-ES-MS”, Advisor: Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN

 

 

Lectures Given

Analytical Chemistry 1 (English)

Analytical Chemistry 2 (English)

Analytical Chemistry Laboratory (English)

Instrumental Analysis 1 (English)

Instrumental Analysis 2 (English)

Instrumental Analysis Laboratory (English)

General Chemistry

General Chemistry Laboratory

Scientific Research Methods

Seminar (English)

 

 

Referee Jobs

Archives of Environmental Contamination and Toxicology

Talanta

Analytical Letters

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

International Journal of Phytoremediation

Instrumentation Science & Technology

Toxicological & Environmental Chemistry

International Journal of Environmental Analytical Chemistry

Analytical Methods

Science of the Total Environment

Journal of Hazardous Materials

Polish Journal of Environmental Studies

Fresenius Environmental Bulletin

Environmental Geochemistry and Health

Environmental Monitoring and Assessment

Scientific Research and Essays

Chemistry and Ecology

CLEAN – Soil, Air, Water

ACS Applied Materials & Interfaces

Microchemical Journal

 

 

 

Editorial Board Membership                             

Analytical Letters, (Publisher: Taylor & Francis Ltd.) dergisinde “Editorial Board” üyesi.

Austin Chromatography, (Publisher: Austin Publishing Group) dergisinde “Editorial Board” üyesi.

International Journal of Pure and Applied Chemistry (IJPAC) (Publisher: Global Research Publications, ISSN:0973-3876) dergisinde “Asistan Editör”.

Conference Papers in Chemistry, (Publisher: Hindawi Publishing Corporation) dergisinde “Editorial Board” üyesi.

 

 

Membership

Turkish Academy of Sciences (TÜBA), Associate Member, Since June 2015

Global Young Academy, Since February 2018

 

 

Awards

Studies published in SCI-SCI expanded journals were rewarded by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK).

2019 Research Incentive Award from ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N.PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı

The best poster award (1st), Determination of trace amounts of gold in gold recovery bath using dispersive liquid-liquid microextraction-slotted quartz tube-flame atomic absorption spectrometry, 11th Aegean Analytical Chemistry Days, 25-29 September 2018, Chania, Crete, Greece.

The best poster award (1st), Determination of bismuth in bottled water and mineral water samples at trace levels by T-shaped slotted quartz tube-atom trap-flame atomic absorption spectrometry, 11th Aegean Analytical Chemistry Days, 25-29 September 2018, Chania, Crete, Greece.

The best poster award (2nd), Determination of Cadmium in Environmental Samples by Slotted Quartz Tube Flame Atomic Absorption Spectrometry after Vortex Assisted Switchable Liquid-Liquid Microextraction, 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC), 9-11 Mayıs 2018, İstanbul, Turkey.

SCI-SCI Expanded kapsamında yayınlanmış eserler TÜBİTAK yayın teşvik kurulunca ödüllendirilmiştir.

The best poster award (1st), Sensitive Determination of Copper in Water Samples Using Dispersive Liquid-Liquid Microextraction-Slotted Quartz Tube-Flame Atomic Absorption Spectrometry, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, 2-5 Ekim 2017, Moskova, Rusya.

The best poster award (2nd), Sertralinin GC-MS Sisteminde Düşük Seviyelerde Tayinine Yönelik Analitik Yöntem Geliştirilmesi Ve Yapay Mide  Ortamindaki Kararliliğinin Tespit Edilmesi, Es-An 2916, IV. Eser Analiz Kongresi, 19-22 Mayıs 2016, Sakarya.

CITAC Best Papers Award 2011, “Determination of arsenobetaine in fish tissue by species specific isotope dilution LC-LTQ-Orbitrap-MS and standard addition LC-ICPMS”, Analytical Chemistry, 2011, CITAC (Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry, http://www.citac.cc/).

The best poster award (3rd), Bor Elementinin Erkeklerde Prostat Büyüklüğü ve Alt Üriner Sistem Septomlarına Etkisi, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 June 2009, Ankara.

Perkin Elmer Excellent Poster Award, Interference Studies for Bismuth Determination by Tungsten Trap Atomic Absorption Spectrometry, Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXV, 23-27 Eylül 2007, Xiamen, Çin.

Klinik Üroonkoloji Alanında Birincilik Ödülü, Bor Mineralinin Prostat Kanserine Etkisinin Belirlenmesi: Topluma Dayalı Çalışma, 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, 28 Kasım-2 Aralık 2007, Ankara

The best poster award (3rd), Determination of Lead in Anatolian Spices using W-Trap Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry, X. Ulusal Spekstroskopi Kongresi, 04-07 July 2007, Urla-İzmir.

 

 

 

DOCTORATE AND MASTER THESIS UNDER SUPERVISION

 

Doctorate Thesis
Graduated/Ongoing University Year Thesis Title
1 Gamze Dalgıç BOZYİĞİT Yıldız Teknik Üniversitesi  

28.08.2013-

Ongoing

 

Simultaneous Determination of Nervous System Drugs and Their Treatment From Wastewater by Novel Adsorption Technologies
2 Elif Seda KOÇOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi  

02.08.2016-

Ongoing

 

Farklı pestisit, hormon ve ilaç etken madde grubu endokrin bozucu maddelerin önderiştirilmesi sonrası GC-MS sisteminde eser seviyelerde tayinleri
3 Betül ARI Yıldız Teknik Üniversitesi  

04.07.2014-

Ongoing

 

Selenyum, krom türlemesi ve ceviz köken tayinine yönelik yüksek doğruluk ve duyarlılıkta analitik yöntemler geliştirilmesi
4 Elif ÖZTÜRK ER Yıldız Teknik Üniversitesi  

26.06.2015-

Ongoing

 

Determinnation of Trace Analytes in Biological Fluids by Q TOF LC / MS Using Isotope Dilution Method
5 Tuğçe UNUTKAN Yıldız Teknik Üniversitesi  

02.08.2016-

Ongoing

 

Farklı Metallerin Hidrür Oluşturma Yarıklı Kuars Tüp Atomik Absorbsiyon Sisteminde Tayinleri
6 Merve FIRAT Yıldız Teknik Üniversitesi 28.06.2018-Ongoing Atomik spektroskopide düşük tayin limitleri eldesine yönelik yarıklı kuvars tüp ve mikroekstraksiyon stratejilerinin kombinasyonu
7 Buse Tuğba  ZAMAN Yıldız Teknik Üniversitesi 02.07.2018-Ongoing New solid and liquid phase microextraction strategies for trace analyte determinations in atomic spectroscopy
10 Dotse Selali CHORMEY Yıldız Teknik Üniversitesi 2012-2018 Microextraction techniques and isotope dilution for sensitive determination of some endocrine disruptor compounds and pesticides in different matrices by GC-MC, wastewater treatment and bioaccessibility studies
11 Çağdaş BÜYÜKPINAR Yıldız Teknik Üniversitesi 2012-2017 Farklı elementlerin duyarlılıklarının alevli atomik absorpsiyon spektrofotometre cihazında arttırılmasına yönelik analitik yöntemlerin geliştirilmesi
12 Nouha BAKARAKI Yıldız Teknik Üniversitesi 2012-2017 Efficiency of quorum sensing inhibitors in membrane bioreactors
13 Emine NUROĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi  

2012-2016

 

Ses dalgaları, manyetik alan ve elektrik alan etkisinde kurutulan gıdalarda mikotoksinlerin tayini ve fiziksel/kimyasal parametrelerin incelenmesi
 

 

 

 

 

 

 

Master Thesis
Graduated/Ongoing University Year Thesis Title
1 Utku BALÇIK Yıldız Teknik Üniversitesi 02.08.2016-2019 Pestisit ve Endokrin Bozucu Maddelerin Düşük Seviyelerde Eşzamanlı Tayinleri ve Biyoerişebilirlik Seviyelerinin Belirlenmesi

 

3 Sezin ERARPAT Yıldız Teknik Üniversitesi  

05.07.2017-23.12.2019

 

Development of Analytical Strategies for Accurate and Precise Determination of Endocrine Disruptive Chemicals in Biological and Environmental Matrices
4 Duygu TERZİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi  

20.01.2016-2019

 

Yüzen Katı Organik Damla Mikroekstraksiyon Yöntemi ile eser seviyede analit tayinleri
5 Elif Cansu YILMAZ Yıldız Teknik Üniversitesi  

02.09.2013-Ongoing

 

Hidrofobik ve antibakteriyel yüzey kaplama malzemesi sentezi karakterizasyonu ve uygulamaları
6 Elif YAZICI Yıldız Teknik Üniversitesi  

28.06.2018-Ongoing

 

Uçucu Bileşen Oluşturma Alevli Atomik Absorpsiyon Sisteminde Antimon Tayinine Yönelik Analitik Yöntem Geliştirme
7 Buse Tuğba ZAMAN Yıldız Teknik Üniversitesi  

 

2016-2018

 

 

Bakır, kurşun ve demir elementlerinin alevli atomik absorpsiyon spektrofotometre sisteminde düşük seviyelerde tayinlerine yönelik analitik stratejilerin geliştirilmesi
8 Erhan AKKAYA Yıldız Teknik Üniversitesi  

2016-2018

 

Determination of trace and ultratrace cadmium in different matrices using microextraction strategies and analysis methods
9 Sabriye SEL Yıldız Teknik Üniversitesi  

2014-2017

 

Eser analiz ve türleme çalışmalarında kromatografik yöntemler
10 Tuğçe UNUTKAN Yıldız Teknik Üniversitesi  

2013-2016

 

Amoksisilinin farklı matrikslerde yüksek basınçlı sıvı kromatografi sistemi ile düşük seviyelerde tayini
11 Elif Seda KOÇOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi  

2013-2016

 

Sertralinin GC-MS sisteminde düşük seviyelerde tayinine yönelik analitik yöntem geliştirilmesi ve yapay mide ortamındaki kararlılığının tespit edilmesi
12 Hakan SERBEST Yıldız Teknik Üniversitesi  

2013-2016

 

Valsartanın farklı matrikslerde tayinine yönelik analitik yöntem geliştirilmesi ve kararlılık çalışması
13 Ali Kemal FİDAN Yıldız Teknik Üniversitesi  

 

2013-2016

 

 

Sildenafil ve Tadalafil etken maddelerinin yasal/sahte ilaçlarda, enerji içeceklerinde ve atık su örneklerinde yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile eşzamanlı tayini
14 Deniz SELTUĞ Yıldız Teknik Üniversitesi 2013-2015 Türk makam müziğinin günümüze aktarımında gramofon kayıtlarının rolü, disklerin kimyasal ve fiziksel analizleri ve tayin sonuçlarının ses kalitesiyle ilişkisi