H Index: 19 (Scopus), 19 (Web of Science) 22 (Scholar)

Citations: 1111 (Scopus, 12.06.2019), 1063 (Web of Science , 12.06.2019), 1485 (Scholar, 12.06.2019)

Area of Experties

Metal speciation

Hydride generation systems

Electrochemical Hydride generation systems

Cold vapor metal determination

SQT Atom Trap Systems

Food analysis

Waste water treatment

Endocrine Disrupter Compounds

Pesticides and Hormones

Aflatoxin species

Azo Dyes

Drug Active Compounds

Chromatography

Isotope Dilution Mass Spectrometry

 

 

Instruments   

AAS, AES, ICP-OES, ICP-MS, ES-MS,

HPLC, GC, FLUORESCENCE, UV-VIS, FTIR, ELISA

 

 

 

Education

Degree Department University Year
Under Graduation  Chemistry Fırat University 1997-2001
Master  Chemistry Fırat University 2001-2003
Doctorate  Chemistry Middle East Technical University 2004-2009

 

 

Title of Master Thesis and Advisor

“Biyolojik ve Çevre Örneklerinde Kurşunun Zenginleştirilerek Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresiyle Tayini”, Advisor: Prof. Dr. Mehmet YAMAN

 

 

Title of PhD Thesis and Advisor

“Speciation Studies using HPLC-ICP-MS and HPLC-ES-MS”, Advisor: Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN

 

 

Lectures Given

Analytical Chemistry 1 (English)

Analytical Chemistry 2 (English)

Analytical Chemistry Laboratory (English)

Instrumental Analysis 1 (English)

Instrumental Analysis 2 (English)

Instrumental Analysis Laboratory (English)

General Chemistry

General Chemistry Laboratory

Scientific Research Methods

Seminar (English)

 

 

Referee Jobs

 Analytical Letters

Analytical Methods

Archives of Environmental Contamination and Toxicology

Chemistry and Ecology

CLEAN – Soil, Air, Water

Environmental Geochemistry and Health

Environmental Monitoring and Assessment

Fresenius Environmental Bulletin

Instrumentation Science & Technology

International Journal of Environmental Analytical Chemistry

Journal of Hazardous Materials

Polish Journal of Environmental Studies

Science of the Total Environment

Scientific Research and Essays

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

Talanta

Toxicological & Environmental Chemistry

International Journal of Environmental Analytical Chemistry

ACS Applied Materials & Interfaces

 

 

 

Editorial Board Membership                             

Austin Chromatography, (Publisher: Austin Publishing Group) dergisinde “Editorial Board” üyesi.

International Journal of Pure and Applied Chemistry (IJPAC) (Publisher: Global Research Publications, ISSN:0973-3876) dergisinde “Asistan Editör”.

Conference Papers in Chemistry, (Publisher: Hindawi Publishing Corporation) dergisinde “Editorial Board” üyesi.

 

 

Membership

Turkish Academy of Sciences (TÜBA), Associate Member, Since June 2015

Global Young Academy, Since February 2018

 

 

Awards

The best poster award (2nd), Determination of Cadmium in Environmental Samples by Slotted Quartz Tube Flame Atomic Absorption Spectrometry after Vortex Assisted Switchable Liquid-Liquid Microextraction, 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC), 9-11 Mayıs 2018, İstanbul, Turkey.

SCI-SCI Expanded kapsamında yayınlanmış eserler TÜBİTAK yayın teşvik kurulunca ödüllendirilmiştir.

En İyi Poster Alanında Birincilik Ödülü, Sensitive Determination of Copper in Water Samples Using Dispersive Liquid-Liquid Microextraction-Slotted Quartz Tube-Flame Atomic Absorption Spectrometry, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, 2-5 Ekim 2017, Moskova, Rusya.

The best poster award (2nd), Sertralinin GC-MS Sisteminde Düşük Seviyelerde Tayinine Yönelik Analitik Yöntem Geliştirilmesi Ve Yapay Mide  Ortamindaki Kararliliğinin Tespit Edilmesi, Es-An 2916, IV. Eser Analiz Kongresi, 19-22 Mayıs 2016, Sakarya.

CITAC Best Papers Award 2011, “Determination of arsenobetaine in fish tissue by species specific isotope dilution LC-LTQ-Orbitrap-MS and standard addition LC-ICPMS”, Analytical Chemistry, 2011, CITAC (Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry, http://www.citac.cc/).

The best poster award (3rd), Bor Elementinin Erkeklerde Prostat Büyüklüğü ve Alt Üriner Sistem Septomlarına Etkisi, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 June 2009, Ankara.

Perkin Elmer Excellent Poster Award, Interference Studies for Bismuth Determination by Tungsten Trap Atomic Absorption Spectrometry, Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXV, 23-27 Eylül 2007, Xiamen, Çin.

Klinik Üroonkoloji Alanında Birincilik Ödülü, Bor Mineralinin Prostat Kanserine Etkisinin Belirlenmesi: Topluma Dayalı Çalışma, 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, 28 Kasım-2 Aralık 2007, Ankara

The best poster award (3rd), Determination of Lead in Anatolian Spices using W-Trap Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry, X. Ulusal Spekstroskopi Kongresi, 04-07 July 2007, Urla-İzmir.

 

 

 

DOCTORATE AND MASTER THESIS UNDER SUPERVISION

 

PhD
Graduated/ Ongoing University YEAR Title of  Thesis
Elif Seda KOÇOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi 02.08.2016-

Ongoing

Farklı pestisit, hormon ve ilaç etken madde grubu endokrin bozucu maddelerin önderiştirilmesi sonrası GC-MS sisteminde eser seviyelerde tayinleri
Betül ARI Yıldız Teknik University 04.07.2014-

Ongoing

Selenyum, krom türlemesi ve ceviz köken tayinine yönelik yüksek doğruluk ve duyarlılıkta analitik yöntemler geliştirilmesi
Dotse Selali CHORMEY Yıldız Teknik University 2012-2017 Simultaneous determination of some endocrine disrupter compounds and pesticides at trace levels in different matrices by GC-MS after preconcentration
Çağdaş BÜYÜKPINAR Yıldız Teknik University 2012-2017 Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihaz Duyarlılığının Yarıklı Kuvartz Tüp (YKT) ile Arttırılması ve YKT İç Yüzeyinin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
Nouha BAKARAKI Yıldız Teknik University 2012-2017 Efficiency of quorum sensing inhibitors in membrane bioreactors
Emine NUROĞLU Yıldız Teknik University 2012-2016 Ses dalgaları, manyetik alan ve elektrik alan etkisinde kurutulan gıdalarda mikotoksinlerin tayini ve fiziksel/kimyasal parametrelerin incelenmesi

 

MS
Graduated/ Ongoing University YEAR Title of  Thesis
Buse Tuğba ZAMAN Yıldız Teknik University 2016-2018 Uçucu Bileşen Oluşturma-Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre sisteminde Analitlerin düşük seviyelerde tayini
Utku BALÇIK Yıldız Teknik University 02.08.2016-

Ongoing

Pestisit ve Endokrin Bozucu Maddelerin Düşük Seviyelerde Eşzamanlı Tayinleri ve Biyoerişebilirlik Seviyelerinin Belirlenmesi
Gülşen MUTLUOĞLU Yıldız Teknik University 01.08.2016-

Ongoing

Biyolojik sıvılarda bulunan analitlerin önizleme sonrası yüksek doğruluk ve duyarlılık tayinleri
Sezin ERARPAT Yıldız Teknik University 05.07.2017-

Ongoing

Biyolojik ve çevre örneklerinde bulunan analit(ler)in eser seviyelerde yüksek doğruluk ve duyarlılıkta tayinlerine yönelik izotop seyreltme teknolojisinin geliştirilmesi
Duygu TERZİOĞLU Yıldız Teknik University 20.01.2016-

Ongoing

Yüzen Katı Organik Damla Mikroekstraksiyon Yöntemi ile eser seviyede analit tayinleri
Elif Cansu YILMAZ Yıldız Teknik University 02.09.2013-

Ongoing

Hidrofobik ve antibakteriyel yüzey kaplama malzemesi sentezi karakterizasyonu ve uygulamaları
Erhan AKKAYA Yıldız Teknik University 01.08.2016-15.03.2018 Determination of trace and ultratrace cadmium in different matrices using microextraction strategies and analysis methods
Sabriye SEL Yıldız Teknik University 2014-2017 Eser analiz ve türleme çalışmalarında kromatografik yöntemler
Tuğçe UNUTKAN Yıldız Teknik University 2013-2016 Amoksisilinin farklı matrikslerde yüksek basınçlı sıvı kromatografi sistemi ile düşük seviyelerde tayini
Elif Seda KOÇOĞLU Yıldız Teknik University 2013-2016 Sertralinin GC-MS sisteminde düşük seviyelerde tayinine yönelik analitik yöntem geliştirilmesi ve yapay mide ortamındaki kararlılığının tespit edilmesi
Hakan SERBEST Yıldız Teknik University 2013-2016 Valsartanın farklı matrikslerde tayinine yönelik analitik yöntem geliştirilmesi ve kararlılık çalışması
Ali Kemal FİDAN Yıldız Teknik University 2013-2016 Sildenafil ve Tadalafil etken maddelerinin yasal/sahte ilaçlarda, enerji içeceklerinde ve atık su örneklerinde yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile eşzamanlı tayini
Deniz SELTUĞ Yıldız Teknik University 2013-2015 Türk makam müziğinin günümüze aktarımında gramofon kayıtlarının rolü, disklerin kimyasal ve fiziksel analizleri ve tayin sonuçlarının ses kalitesiyle ilişkisi