Ongoing Projects 

SARS-CoV-2 (COVID-19) Tedavisinde Kullanılan Klorokin ve Hidroksiklorokin Kimyasallarının Kan, İdrar ve Tükürük Örneklerinde Yüksek Doğruluk ve Duyarlılıkta Hızlı Tayinlerine Yönelik İzotop Seyreltme Esaslı Analitik Yöntem Geliştirilmesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB), Proje No: 8946, Yürütücü, (01.06.2020-01.02.2021)

 

Horseshoe Adasındaki Çevresel Örneklerde Organik/Inorganik Kirleticilerin, Değerli Metallerin Ve Radyoaktif Elementlerin Önderiştirme Yöntemleri Ile Birleştirilmiş Kromatografik Ve Spektroskopik Yöntemler Kullanılarak Yüksek Doğruluk Ve Duyarlılıkta Tayinleri, TÜBİTAK 1001, 192479,3 TL (Yürütücü), (13.02.2020)

 

Özgün Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon İzotop Seyreltme Kütle Spektroskopisi Yöntemleri Kullanılarak Bisfenol A’nın Farklı Çevre Örneklerinde Yüksek Doğruluk ve Duyarlılıkta Tayini, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çok Disiplinli Araştırma Projesi, Proje ID:3776, 39887,89 TL (Yürütücü), (15.01.2020)

 

 

Completed Projects 

 

Ultraviyole Fotokimyasal Uçucu Bileşen Oluşturma-Atom Tuzak-Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri Sistemi ile Pb, Cd, Ni, Co Elementlerinin Eser Seviyelerde Tayinleri, TÜBİTAK 1001 Projesi, 392850 TL (Yürütücü) (15.11.2017-15.03.2020).

 

Yeni Nesil AntiEpileptik İlaç Etken Maddelerinin Farklı Matrikslerde Ön deriştirme Sonrası GCMS Sisteminde Eser Seviyelerde Eşzamanlı Tayinleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, FBA-2019-3530, 29985,16 TL (Araştırmacı), (05.03.2019-05.03.2020)

 

Kemik Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılacak Hidroksiapatit Grafen OksitKitosan Doku İskelesinin Süper Kritik Jel Kurutma Tekniği Kullanılarak Üretimi ve Karakterizasyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi, FBA-2018-3210, 29999,11 TL (Araştırmacı), (08.02.2018-08.02.2020).

 

Kurşunun Stearik Asit Kaplı Demir Manyetik Nanopartiküller ile Ekstraksiyonu/Önderiştirilmesi Sonrası HO-AAS Sisteminde Eser Seviyelerde Tayini, Yıldız Teknik Üniversitesi, FCD-2018-3245, 39969,31 TL (Araştırmacı) (20.03.2018-20.09.2019).

 

Çevre Örneklerinde Bulunan Etrimfos Pestisitinin Ekstraksiyon Önderiştirilmesi Sonrası İç Standard Varlığında Gaz KromatografisiKütle Spektrometresi Sistemi ile Düşük Seviyelerde Tayini, Yıldız Teknik Üniversitesi, FBA-2017-3169, 29.688,53 TL (Araştırmacı) (24.11.2017-24.05.2019).

 

Endokrin Bozucu Maddelerin Membran Biyoreaktöre Entegre Edilmiş İleri Elektrooksidasyon Sistemleri İle Arıtımının Araştırılması, TÜBİTAK 1001, 359.686,8 TL (Araştırmacı) (15.04.2016- 15.04.2018).

 

Bazı endokrin bozucu bileşiklerin ve pestisitlerin ön deriştirme sonrası GC-MS ile düşük seviyelerde eş zamanlı tayinleri, Kapsamlı Araştırma Projesi, YTÜ, 2016-01-02-KAP04, 24905,24 TL (Yürütücü) (15.02.2016-15.08.2018).

 

Membran Biyoreaktörlerde Mikroorganizmaların Sinyal İletimi Mekanizmasının İnhibisyonu, TÜBİTAK 1002 Projesi, 25000 TL (Araştırmacı) (01.03.2016-01.03.2017).

 

Vitaminlerin ön deriştirme sonrası HPLC cihazı ile düşük seviyelerde eş zamanlı tayinleri, BAP Projesi, YTÜ, 2015-01-02-YL08, 6851,74 TL (Yürütücü) (01.07.2015-01.01.2017).

 

İlaç aktif maddelerinin kararlılık seviyelerinin HPLC cihaz ile tayinleri, BAP Projesi, YTÜ, 2015-01-02-YL07, 6949,84 TL (Yürütücü) (01.07.2015-01.01.2017).

 

Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihaz Duyarlılığının Yarıklı Kuartz Tüp (YKT) ile Artırılması ve YKT İç Yüzeyinin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi,BAP Projesi, YTÜ,  15000 TL (Araştırmacı) (26.01.2015-26.07.2017).

 

Klasik Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemlerinde Endokrin Bozucu Maddelerin (EBM) Arıtımı ve Toptan EBM Parametresi Geliştirilme Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 108Y272, (Araştırmacı) (01.03.2009-01.03.2012).

 

Doğal Yolla Alınan Bor Mineralinin Erkeklerde Prostat Büyüklüğü, Benign Prostat Hiperplazisi ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisinin Topluma Dayalı Bir Çalışma İle Araştırılması, BOREN, Proje No: 2008-Ç0164, Kasım 2009 (Yardımcı Araştırmacı).

 

Elektrokimyasal Hidrür Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile Bizmut Tayini için Duyarlı Yöntem Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 106T089, (Araştırmacı) (01.07.2006-01.07.2008).

 

Bor Mineralinin İnsanda Erkek Fertilitesi ve Prostat Kanserine Etkisinin Belirlenmesi, BOREN, Proje No: AR-GE/6, Mayıs 2007 (Yardımcı Araştırmacı).

 

İnsanların Bir Günde Aldıkları Bor Miktarının Saptanması ve Bunun İnsan Sağlığına Etkisinin Belirlenmesi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Proje No: 2004.C.11.0010, Haziran 2006 (Yardımcı Araştırmacı).

 

Şehir Atık Suyu Arıtma Tesisi Lağım Çamurundaki Kurşun’ un Kimyasal Yapısının Belirlenmesi, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri, TÜBİTAK, 2000 (Yürütücü).