Projects Completed

İlaç aktif maddelerinin kararlılık seviyelerinin HPLC cihaz ile tayinleri, BAP Projesi, YTÜ, 2015-01-02-YL07, 6949,84 TL (Yürütücü) (01.07.2015-01.01.2017).

 

Klasik Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemlerinde Endokrin Bozucu Maddelerin (EBM) Arıtımı ve Toptan EBM Parametresi Geliştirilme Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 108Y272, (Araştırmacı) (01.03.2009-01.03.2012).

 

Doğal Yolla Alınan Bor Mineralinin Erkeklerde Prostat Büyüklüğü, Benign Prostat Hiperplazisi ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisinin Topluma Dayalı Bir Çalışma İle Araştırılması, BOREN, Proje No: 2008-Ç0164, Kasım 2009 (Yardımcı Araştırmacı).

 

Elektrokimyasal Hidrür Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile Bizmut Tayini için Duyarlı Yöntem Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 106T089, (Araştırmacı) (01.07.2006-01.07.2008).

 

Bor Mineralinin İnsanda Erkek Fertilitesi ve Prostat Kanserine Etkisinin Belirlenmesi, BOREN, Proje No: AR-GE/6, Mayıs 2007 (Yardımcı Araştırmacı).

 

İnsanların Bir Günde Aldıkları Bor Miktarının Saptanması ve Bunun İnsan Sağlığına Etkisinin Belirlenmesi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Proje No: 2004.C.11.0010, Haziran 2006 (Yardımcı Araştırmacı).

 

Şehir Atık Suyu Arıtma Tesisi Lağım Çamurundaki Kurşun’ un Kimyasal Yapısının Belirlenmesi, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri, TÜBİTAK, 2000 (Yürütücü).

 

Projects Continued

 

Endokrin Bozucu Maddelerin Membran Biyoreaktöre Entegre Edilmiş İleri Elektrooksidasyon Sistemleri İle Arıtımının Araştırılması, TÜBİTAK 1001 Projesi, 359.686,8 TL (Araştırmacı) (15.04.2016- 15.04.2018).

 

Membran Biyoreaktörlerde Mikroorganizmaların Sinyal İletimi Mekanizmasının İnhibisyonu, TÜBİTAK 1002 Projesi, 25000 TL (Araştırmacı) (01.03.2016-01.03.2017).

 

Bazı endokrin bozucu bileşiklerin ve pestisitlerin ön deriştirme sonrası GC-MS ile düşük seviyelerde eş zamanlı tayinleri, Kapsamlı Araştırma Projesi, YTÜ, 2016-01-02-KAP04, 24905,24 TL (Yürütücü) (15.02.2016-15.08.2018).

 

Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihaz Duyarlılığının Yarıklı Kuartz Tüp (YKT) ile Artırılması ve YKT İç Yüzeyinin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, 15000 TL (Araştırmacı) (BAP Projesi, YTÜ)

 

Vitaminlerin ön deriştirme sonrası HPLC cihazı ile düşük seviyelerde eş zamanlı tayinleri, BAP Projesi, YTÜ, 2015-01-02-YL08, 6851,74 TL (Yürütücü) (01.07.2015-01.01.2017).