Proceeding Papers in National Conference

 

 1. Gökalp S., Bakırdere S., Demirelli K., Yaman M., Ense saç örneklerindeki eser metallerin mikrodalga fırınında çözünürleştirilerek AAS ile tayini, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Konya.
 2. Bakırdere S., Yaman M., Karayolları kenarındaki topraklarda ve meyvelerdeki Pb’ un AAS ile tayini, VIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 30 Ekim-01 Kasım 2002, Bursa.
 3. Durak M., Bakırdere S., Yaman M., Şehir merkezinde satılan ve çeşitli kaplarda mayalanan yoğurt örneklerinde Al tayini, VIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 30 Ekim-01 Kasım 2002, Bursa.
 4. Bakırdere S., Akdeniz İ., Yaman M., Toprakta çinko spesiasyonu (türlemesi) ve onun meyvelerdeki konsantrasyonuyla ilişkisi, Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa.
 5. Yaman M., Keskin G., Bakırdere S., Batman’daki Tüpraş tesisinden çevreye yayılan toksik metal düzeylerinin belirlenmesi, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa.
 6. Bölücek C., Bakırdere S., Yaman M., Keban eski simli kurşun galerisinden çevreye yayılan metallerin tayini, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa.
 7. Atıcı D., Bakırdere S., Yaman M., Kanserli insan dokularındaki eser metallerin tayini, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa.
 8. Bakırdere S., Songur A., İlhan N., Sarsılmaz M., Yaman M., Sıçan akciğerinin eser metal konsantrasyonu üzerine formaldehit alınmasının etkisi ve SOD ile ilişkisi, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa.
 9. Aydın F., Bakırdere S., Muşkara Ü., Ataman O.Y., Türkiye’de yetişen baharat ve şifalı otlarda atomik spektrometriyle gerekli ve zehirli elementlerin tayini, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası.
 10. Korkmaz M., Uzgören E., Bakırdere S., Aydın F., Ataman O.Y., Günlük alınan bor mineralinin serviks kanseri üzerine olası önleyici etkisi, IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 24-27 Kasım 2005, Manisa.
 11. Korkmaz M., Şaylı B.S., Şaylı U., Ataman O.Y., Bakırdere S., Aydın F., Türkiye’ de bor alanlarında yaşayan insanların günlük bor alımının hesaplanması, IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 24-27 Kasım 2005, Manisa.
 12. Titretir S., Bakırdere S., Arslan Y., Aydın , Ataman O.Y., Tungsten sarmal tuzaklı AAS ile sigara içen insanların saçında kurşun tayini, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.
 13. Muşkara Ü., Ataman O.Y., Demirci Ş., Bakırdere S., Datça-Emecik-Sarıliman mevkii Arkaik Kutsal alanından çıkan bazı kireçtaşı heykelciklerin arkeometrik yönden incelenmesi, 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale.
 14. Titretir S., Bakırdere S., Arslan Y., Ataman O.Y., Hidrür oluşturmalı AAS ve tungsten sarmal tuzaklı sistemde antimon tayini, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 05-07 Temmuz 2006, Çanakkale.
 15. Yıldıran A., Bakırdere S., Ataman O.Y., Öksürük şuruplarında amroksol ve parabenlerin HPLC ile karakterize edilmesi ve farklı ürünlerin karşılaştırılması, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 05-07 Temmuz 2006, Çanakkale.
 16. Arı B., Titretir S., Bakırdere S., Ataman O.Y., Talyum tayini için duyarlı analitik yöntem geliştirilmesi, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 05-07 Temmuz 2006, Çanakkale.
 17. Arı B., Bakırdere S., Yıldıran A., Ataman O.Y., A Sensitive analytical method for thallium determination by trapping in slotted quartz tube and flame atomic absorption spectrometry, Ulusal Spekstroskopi Kongresi, 04-07 Temmuz 2007, Urla-İzmir.
 18. Eroğlu Ş., Bakırdere S., Arslan Y., Kula İ., Titretir S., Kendüzler E., Ataman O.Y., Determination of lead in Anatolian spices using W-Trap hydride generation atomic absorption spectrometry, X. Ulusal Spekstroskopi Kongresi, 04-07 Temmuz 2007, Urla-İzmir.
 19. Aydın F., Bakırdere S., Ataman O.Y., Kuvars tuzaklı AAS ile Cd tayini için HCl ortamında girişim çalışmaları, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya.
 20. Titretir S., Kendüzler E., Arslan Y., Kula İ., Bakırdere S., Ataman O.Y., Meyve suyu örneklerinde W-Sarmal atom tuzaklı hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometri ile kurşun tayini, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya.
 21. Yıldıran A., Bakırdere S., Ataman O.Y., Amoksisilin’in farklı sıcaklıklarda bozunmasının HPLC ile saptanması, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya.
 22. Korkmaz M., Müzezzinoğlu T., Neşe N., Bakırdere S., Aslan Y., Ataman O.Y., Lekili M., Bor mineralinin prostat kanserine etkisinin belirlenmesi: Topluma dayalı çalışma, 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, 28 Kasım-2 Aralık 2007, Ankara.
 23. Aksu S., Bakırdere S., Volkan M., Ataman O.Y., Bıldırcın yumurtalarında C18-HPLC-ICPMS sistemi ile organik selenyum türlerinin tayini, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ.
 24. Göçmen Ö., Bakırdere S., Korkmaz M., Altıntaş N., Ataman O.Y., Bor maden alanlarındaki içme sularında AE-HO-AAS kullanarak arsenik tayini, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ.
 25. Arı B., Bakırdere S., Ataman O.Y., Yarıklı kuvars tüp-alevli AAS ile talyum tayininde girişim çalışmaları, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ.
 26. Bora S., Bakırdere S., Ataman O.Y., Titanyum kaplanmış yarıklı kuvars tüp atom tuzağı-alevli AAS ile ng/ml düzeyinde kurşun tayini, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ.
 27. Bakırdere S., Volkan M., Eren M., Ataman O.Y., Selenium speciation: Analytical chemistry in solution of a universal nutrition issue, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, Mağusa-K.K.T.C.
 28. Ataman S., Karaman G., Bora S., Akay P., Arslan Y., Bakırdere S., Korkmaz M., Ataman O.Y., İdrar örneklerinde ICP-OES ile bor tayini, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
 29. Bakırdere S., Volkan M., Ataman O.Y., HPLC-ICPMS ile selenyum türleme çalışmaları, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
 30. Demirtaş İ., Bakırdere S., Arslan Y., Ataman O.Y., Tantal kaplanmış yarıklı kuvars tüp atom tuzağı-alevli AAS ile kurşun tayini, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
 31. Özcan Ş., Şenol F., Bakırdere S., Ataman O.Y., Kolay iyonlaşan elementlerin ICPMS ile arsenik tayininde girişim etkileri, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
 32. Yıldıran A., Arı B., Bakırdere S., Ataman O.Y., Elektrokimyasal hidrür oluşturma ve tungsten atom tuzaklı atomik absorpsiyon spektrometri ile antimon tayini, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
 33. Karaman G., Atakol A., Bora S., Njie N., Yıldırım E., Bakırdere S., Ataman O.Y., Gıda örneklerinde ICPMS ile bor tayini, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
 34. Müzezzinoğlu T., Korkmaz M., Çelen İ., Ataman O.Y., Bora S., Bakırdere S., Lekili M., Keskin S., Bor elementinin erkeklerde prostat büyüklüğü ve alt üriner sistem septomlarına etkisi, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Ankara.
 35. Aydın M., Özdemir E., Özcan Ş., Bora S., Arslan Y., Bakırdere S., Ataman O.Y., Semen örneklerinde ICP-MS ile bor tayini, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
 36. Şenol F., Bakırdere S., Aydın F., Ataman O.Y., Determination of As, Cd, and Se in Anatolian spices by inductively coupled plasma mass spectrometry, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
 37. Yıldırım E., Bora S., Arslan Y., Bakırdere S., Ataman O.Y., Hava filtresi örneklerinde ICP-OES ile bor tayini, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
 38. Bakırdere S., Bramanti E., D’Ulivio A., Ataman O.Y., Mester Z., Determination of thiols in biological samples using HPLC-ICP-MS and HPLC-Orbitrap MS, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
 39. Şenol F., Çelen İ., Müezzinoğlu T., Ataman O.Y., Bakırdere S., Korkmaz M., Neşe N., Lekili M., ICPMS ile prostat kanserli doku örneklerinde selenyum ve kadmiyum tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya.
 40. Bora S., Evcimen N.İ., Bakırdere S., Ataman O.Y., ICPMS ile güvenilir bor tayini için örneklerden karbon uzaklaştırma çalışmaları, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya.
 41. Akay P., Yıldırım E., Arslan Y., Bakırdere S., Ataman O.Y., Inorganik antimony speciation using tungsten coil atom trap and Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya.
 42. Kılınç E., Bakırdere S., Aydın F., Ataman O.Y., Yarıklı kuvars tüp-Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile bizmut tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya.
 43. Muz M., Sönmez M.S., Komesli O.T., Bakırdere S., Gökçay C.F., Atık su arıtma tesislerinden alınan su örneklerinde doğal hormonların ve endokrin bozucu maddelerin katı faz ekstraksiyonundan sonra LC-ESI-MS/MS sistemi ile eşzamanlı tayinleri, Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Hatay.
 44. Güneri A., Aydın I., Bakırdere S., Aydın F., Ataman O.Y., İçme sularındaki eser miktardaki bakır tayini için yeni bir yöntem, III. Eser Analiz Çalıştayı, 15-18 Mayıs 2014, Tokat.
 45. Bakırdere S., Yaroğlu T., Tırık N., Demiröz M., Fidan A.K., Maruldalı O., Karaca A., Su örneklerinde bulunan arsenik, kadmiyum ve kurşunun optimize edilmiş Pd-Mg ve Ni matriks modifierli grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrofotometre sistemi ile eser seviyelerdeki tayinleri, III. Eser Analiz Çalıştayı, 15-18 Mayıs 2014, Tokat.
 46. Seltuğ D., Bakırdere S., Turgay N.Ö., Büyükpınar Ç., Akdeniz İ., Aksakal B., Türk Makam Müziğinde Taş Plakların Rolü, Plakların Fiziksel/Kimyasal Analizleri ve Sonuçların Ses Kalitesiyle İlişkisi, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs 2015, Elazığ.
 47. Sel S., Erulaş F.A., Turak F., Göksu R., Bakırdere S., Çevre Örneklerinde Cr(III) Ve Cr(VI) Türlerinin IC-ICP-MS Sisteminde Eser Seviyelerde Eşzamanli Tayinleri, Es-An 2916, IV. Eser Analiz Kongresi, 19-22 Mayıs 2016, Sakarya.
 48. Koçoğlu, E.S., Bakırdere S., Keyf S., Sertralinin GC-MS Sisteminde Düşük Seviyelerde Tayinine Yönelik Analitik Yöntem Geliştirilmesi Ve Yapay Mide Ortamindaki Kararliliğinin Tespit Edilmesi, Es-An 2916, IV. Eser Analiz Kongresi, 19-22 Mayıs 2016, Sakarya.
 49. Bakırdere, S., Strategies to Obtain High Accuracy and Sensitivity in Chromatographic Systems, Uluslararası katılımlı 18. Ulusal Kromatografi Kongresi, 15-18 Kasım 2018, İstanbul.
 50. Bakırdere, S., Bilimin Konuşma Dili: Elementler, Yaşamın Anahtarı: Periyodik Tablo (The Key To Life: Periodic Table), Selçuk Üniversitesi, 14-15 Ekim 2019, Konya.